Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego
Promocja w środowisku bibliotekarskim autorów, których dzieła mają istotne znaczenie dla rozwoju teorii i doskonalenia praktyki bibliotecznej i informacyjnej
Nagroda Młodych SBP im. prof. M. Dembowskiej
Promocja najlepszych absolwentów kierunku bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz kierunków pokrewnych