Program Ministra Edukacji i Nauki
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUKI

Informacja i komunikacja – popularyzacja badań naukowych i rozwiązań technologicznych

Wartość dofinansowania: 67 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 80 000,00 zł

Celem projektu jest popularyzacja w środowisku bibliotekarzy osiągnięć naukowych z obszaru nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz innowacyjnych rozwiązań technologicznych z tej dziedziny, które mają szerokie zastosowanie w praktyce bibliotecznej.

Program Ministra Edukacji i Nauki
ROZWÓJ CZASOPISM NAUKOWYCH

Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne

Wartość dofinansowania: 54 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 59 000,00 zł

Zadanie polega na wydawaniu czasopisma naukowego „Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne”. Obejmuje działania ukierunkowane na osiągnięcie trzech celów:

  1. Podniesienie poziomu praktyk edytorskich i wydawniczych,
  2. Zwiększenie wpływu ZIN na rozwój nauki o informacji,
  3. Utrzymanie i zwiększenie obecności ZIN w międzynarodowym obiegu naukowym.

Program Ministra Edukacji i Nauki
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUKI II

Bibliografia fonografii polskiej (1878-2024) – rozbudowa bazy i zwiększenie zasięgu udostępniania

Wartość dofinansowania: 184 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 205 500,00 zł

Głównym celem projektu jest opracowanie i udostępnienie materiału źródłowego do badań fonografii polskiej poprzez rozbudowę istniejącej bazy danych (Bibliografia fonografii polskiej) o 7000 nowych źródeł bibliograficznych oraz jej modernizację polegającą na poprawie dostępności opisów bibliograficznych, przygotowanych w latach 2016-2017, które z uwagi na przestarzałą już formę prezentacji są obecnie wykorzystywane w ograniczonym zakresie.

Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
CZASOPISMA

Wydawanie czasopisma naukowego "Przegląd Biblioteczny" w latach 2023-2025 i poprawa jego dostępności

Wartość dofinansowania: 104 370,00 zł
Całkowita wartość zadania: 213 570,00 zł

Zadanie polega na wydawaniu kwartalnika „Przegląd Biblioteczny” w wersji papierowej i elektronicznej.