Zapraszamy do udziału w badaniach efektywności bibliotek publicznych za rok 2023. Aktualny „Formularz danych statystycznych dla bibliotek publicznych” jest już dostępny w bazie AFBP.

W Formularzu za 2023 r. nie wprowadzono żadnych istotnych zmian z wyjątkiem drobnych korekt polegających na doprecyzowaniu opisu niektórych danych statystycznych.

Niezbędne zmiany zostały dokonane w dokumentach, które pozwalają na efektywne przeprowadzenie badań w roku 2024. Są to:

  1. Instrukcja do pracy w programie AFBP 2024.
  2. Formularz danych statystycznych dla bibliotek publicznych (dane za 2023 r.).
  3. Wskaźniki funkcjonalności dla bibliotek publicznych w Polsce.

Wszystkie dokumenty dostępne są w zakładce Materiały na stronie Analizy Funkcjonowania Bibliotek