W dniach 23-24 listopada odbyła się 14. konferencja z cyklu Automatyzacja Bibliotek pod hasłem „Biblioteki w świecie technologii”.

Była to druga konferencja z cyklu zorganizowana w formule online.

Program konferencji podzielony został na cztery sesje tematyczne, które obejmowały nowe spojrzenie na użytkowników, usługi cyfrowe serwowane w bibliotekach oraz sposoby zarządzania zasobami cyfrowymi, a także zagadnienia związane z otwartymi zasobami.


Program

 

I. Nowy użytkownik – nowa biblioteka

Referenci nawiązali do zmian zachowań użytkowników bibliotek w kontekście rozwoju technologicznego skupiając się na psychologicznych i socjologicznych aspektach zmian oraz ich wpływie na działalność bibliotek, a także na kwestii wykorzystania zasobów cyfrowych przez użytkowników.

II. Usługi biblioteczne: dobre praktyki

Praktyczne aspekty usług bibliotecznych to wiodący temat drugiej sesji. Zaprezentowano nowe koncepcje pracy bibliotek, np. zasady pracy bibliotek bezzałogowych. Zastanawiano się, jak usługi zdalnego dostępu do e-booków i audiobooków zmieniają nasze biblioteki.

III. Zarządzanie zasobami cyfrowymi

Nowe specjalizacje w zawodzie bibliotekarza omówione zostały w sesji trzeciej. Referenci nawiązali do obecnie stosowanych systemów zarządzania zasobami cyfrowymi, a także regulacji dotyczących ich udostępniania.

IV. Otwarta nauka, otwarte zasoby

W ostatniej sesji dominowały kwestie lokalnych archiwów cyfrowych, roli bibliotekarzy w humanistyce cyfrowej oraz zarządzaniu otwartymi danymi badawczymi. Zajmowano się również nauką obywatelską oraz rolą jaką w dzisiejszym świecie odgrywa Wikipedia i jakie wyzwania niesie dla bibliotekarzy.

Uzupełnieniem sesji wykładów były warsztaty.

Pierwszy z nich zatytułowany „SI a codzienność w pracy bibliotekarzy. Czy SI jest nam potrzebna? odnosił się do roli Sztucznej Inteligencji (SI) w codziennej pracy bibliotekarzy. Uczestnicy rozważali, czy  SI jest narzędziem, które może znacząco wspomóc pracę, oraz jakie korzyści mogą wyniknąć z jej wykorzystania.

Drugi, „Metody badania użytkowników i nieużytkowników bibliotek – aspekty praktyczne”, koncentrował się na praktycznych metodach badania zachowań użytkowników i nieużytkowników bibliotek. Uczestnicy poznali narzędzia diagnozowania potrzeb czytelników oraz dowiedzieli się, jak poznane metody badań mogą poprawić jakość usług.


Prezentacje

 

W konferencji wzięło udział 200 osób (bibliotekarzy, prelegentów i sponsorów). Wśród bibliotekarzy 36,52%  stanowili przedstawiciele bibliotek publicznych, przedstawiciele bibliotek  naukowych to 46,9% uczestników, bibliotek pedagogicznych 9,35%,  innych – 7,5%.

Dominowały osoby w przedziale wiekowym 36-60 lat (79,4%) oraz 25-35 lat  – 14,7%. Biorąc pod uwagę staż pracy w bibliotece, największą grupę stanowiły osoby pracujące od 10 do 30 lat (52,3%) oraz powyżej 30 lat (26,2%). Nieznacznie mniejsza była grupa osób pracujących do 10 lat – 21,5%.

Tematyka konferencji oceniana była w skali 10. stopniowej. Największą grupę ocen stanowiły oceny najwyższe  od 10 do 7 (23,5%, 20,6%, 19,1% i 23,5%). Oceny od 6 do 3 stanowiły łącznie 11,8%, ocen 2 i 1 nie wystawiono.
Najlepiej oceniły tematykę konferencji osoby w przedziale wiekowym 36-60 lat oraz o stażu w bibliotece od 11 do 30 lat.

Uczestnicy konferencji oceniali też wiedzę prelegentów. Najwyższe oceny wystawiły osoby
w wieku 36-60 lat: 10 (42,6%), 9 (22,1%), 8 (10,3%) i o stażu od 11 do 30 lat: 10 (29,2%), 9 (12,3%) i 8 (7,7%).

Odpowiedzi na pytanie otwarte: Jaki obszar tematyczny zainteresował Pana/Panią szczególnie? – procent wskazań:

prawo autorskie – 33.33%, sztuczna Inteligencja – 18.18%, User Experience (UX) w bibliotekach – 9,9%, otwarta nauka – 12,2%, dane badawcze i nauka obywatelska – 9,09%.  Inne tematy to Wikipedia, rozwój zawodu bibliotekarza, czytelnicy w świetle cyfrowych możliwości, badania użytkowników i nieużytkowników – 18,18%.

Odpowiedzi na pytanie Jakie tematy/obszary tematyczne powinny zostać uwzględnione w kolejnej konferencji z cyklu Automatyzacja bibliotek? – procent wskazań:

nowe technologie, automatyzacja i sztuczna inteligencja (38.89%), otwarta nauka i prawo autorskie (27.78%), rozwój zawodu bibliotekarza i specjalizacje (11.11%), działalność bibliotek publicznych  (16.67%) oraz integracja i finansowanie  (5.56%).

Z uwag dodatkowych:

Bardzo ciekawa konferencja, podobała mi się różnorodność tematów. Wiele konkretnych przykładów i wskazówek.

Bardzo dobry pomysł z warsztatami.

To była naprawdę fantastyczna konferencja i trudno jest dodać jakiś obszar na kolejny rok.

Bardzo ciekawa konferencja, powinna być tylko poprawiona dyscyplina prelegentów odnośnie czasu wystąpienia.

Było nieco zbyt dużo wystąpień sponsorów.

Gratulacje dla organizatorów, było super.

W tegorocznym spotkaniu, tak jak w poprzednich edycjach Konferencji, brali udział sponsorzy reprezentujący firmy współpracujące z bibliotekami: