Książnica Beskidzka otrzymała dofinansowanie na realizację cyklu szkoleń w ramach programu Partnerstwo dla książki 2024 dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. W ramach zadania odbywają się szkolenia pod hasłem „Nie lada biblioteka(rz) – szkolenia dla bibliotekarzy”.

W ramach projektu, w maju 2024 roku, zorganizowano dwa szkolenia dla bibliotekarzy, mające na celu poszerzenie ich umiejętności i wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii oraz metod pracy z grupą.

17 maja 2024 r. odbyło się szkolenie pt. „Chmura Google w pracy bibliotekarza”, które prowadziła Pani Agnieszka Kawa z firmy Good Books. Warsztaty koncentrowały się na wykorzystaniu narzędzi dostępnych w chmurze Google, takich jak Dokumenty, Formularze, Arkusze, Prezentacje oraz Kalendarz Google. Uczestnicy zdobyli praktyczne umiejętności w obsłudze tych narzędzi, m.in. udostępnianie dokumentów do wspólnej pracy, tworzenie ankiet oraz prezentacji. Podkreślono również znaczenie bezpiecznego przechowywania danych w chmurze. Dodatkowo, omówiono narzędzia Google Alert, Google Trends i Answer The Public, przydatne do monitorowania trendów i zbierania informacji.

Książnica Beskidzka 1
Książnica Beskidzka 2

23 maja 2024 r., 20 bibliotekarek z Książnicy Beskidzkiej i bibliotek gminnych uczestniczyło w szkoleniu zorganizowanym przez Centrum Edukacyjne DobEdu, prowadzonym przez Panią Elizę Szeliga-Kraus. Szkolenie dotyczyło wykorzystania chusty animacyjnej i gumy sensorycznej w pracy z grupą. Uczestniczki warsztatów miały okazję praktycznie przetestować różne zabawy i ćwiczenia z wykorzystaniem tych narzędzi, które są skuteczne w rozwijaniu motoryki, koordynacji i kreatywności. Warsztaty były inspirujące i przyczyniły się do powstania pomysłów na zajęcia z biblioterapii dla różnych grup społecznych.

Książnica Beskidzka 3

Szkolenia te były okazją do poszerzenia kompetencji bibliotekarzy, co z pewnością wpłynie na jakość oferowanych przez biblioteki usług edukacyjnych i terapeutycznych.


Wydarzenie jest objęte patronatem medialnym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.