Z przyjemnością prezentujemy w wolnym dostępie najnowszą publikację, która stanowi prawdziwe kompendium wiedzy na temat badań i praktyk marketingowych w instytucjach kultury.

Marketing w działalności bibliotecznej

Monografia jest wyczerpującym studium problematyki marketingu bibliotecznego. Stanowi bardzo cenną pozycję na polskim rynku wydawniczym dla wszystkich osób zajmujących się lub interesujących się badaniami nad zależnościami między zarządzaniem i marketingiem a działalnością bibliotek i instytucji kultury. Poruszana w książce tematyka dotyczy bieżących i kluczowych zjawisk zachodzących w obszarze funkcjonowania współczesnych bibliotek. Nowe inspiracje zasługują na szeroką popularyzację ze względu na walory naukowe, poznawcze oraz dydaktyczne. Umiejętnie łączą wątek teoretyczny z wynikami badań empirycznych. Uzupełniają wiedzę o ważny komponent współczesności bibliotek i zachodzących w ich obszarze zmian.

Treść książki powinna zainteresować zarówno badaczy problematyki marketingu bibliotecznego, jak i praktyków funkcjonujących głównie w bibliotekach oraz w instytucjach kultury. Dla wielu, w tym – dla studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, ważne są zarówno analizowane zagadnienia i wyniki tych analiz, jak i obszerna literatura przedmiotu ułatwiająca pogłębione studia w obszarze marketingu bibliotecznego.

Zachęcamy do pobrania!

Więcej o publikacji na stronie Wydawnictwa SBP

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała nauka II”