Publikacja przyświeca dwóm głównym celom: zwiększeniu świadomości pracowników instytucji kultury na temat korzyści płynących z aktywnego trybu życia oraz zobrazowaniu istniejących już działań promujących aktywność fizyczną w tych miejscach.

Zdrowie na pierwszym miejscu: Krótki poradnik dla pracowników kultury

Pierwszy rozdział książki skupia się na informowaniu pracowników kultury o korzyściach zdrowotnych wynikających z regularnej aktywności fizycznej. Przedstawia również diagnozę stylu funkcjonowania pracowników instytucji kultury oraz skutki zaniechania aktywności fizycznej.

Aktywność fizyczna obecnych i przyszłych pracowników sektora kultury

Drugi rozdział analizuje obecne działania promujące aktywność fizyczną w instytucjach kultury, ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek. Przedstawia różnorodne inicjatywy i wydarzenia, które już są realizowane, a także formułuje zalecenia dotyczące dalszego rozwoju tych działań.

Praktyczne rozwiązania w bibliotece, czyli jak działać skutecznie i kreatywnie

Trzeci rozdział koncentruje się na praktycznych rozwiązaniach, jakie biblioteki mogą wdrożyć, aby promować aktywność fizyczną wśród swoich użytkowników. Zawiera inspirujące przykłady działań oraz strategie, jak skutecznie integrować aktywność fizyczną z działalnością biblioteczną.

Publikacja ma znaczenie nie tylko dla polskich bibliotek, ale również dla innych instytucji kultury, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Propozycje zawarte w książce oparte są na uniwersalnej wiedzy z zakresu aktywności fizycznej i fizjologii człowieka, dlatego mogą być stosowane w różnych kontekstach społeczno-kulturowych.


Zapraszamy do sklepu Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP