W dniach 16 i 17 listopada 2023 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu odbyła się 12. Konferencja ph. „W stronę użytkownika – o rozwoju publiczności w bibliotekach”.

Konferencja była skierowana do dyrektorów bibliotek powiatowych, pełniących funkcje powiatowe i bibliotek miejskich zlokalizowanych w miastach, siedzibach powiatów na terenie woj. podkarpackiego.

Organizatorem konferencji była Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną SCK w Mielcu oraz Okręgiem Podkarpackim Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Cele konferencji:

  • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie rozwoju publiczności w bibliotekach;
  • przedstawienie aktualnych trendów w pracy z użytkownikami;
  • zachęcenie do stosowania różnorodnych form i metod pracy z użytkownikami.

W trakcie konferencji wystąpiła dr Barbara Budyńska, przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z referatem zatytułowanym „W stronę użytkownika – o rozwoju publiczności w bibliotekach”.

W swoim wystąpieniu nawiązała do projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek i przedstawiła korzyści, jakie dają bibliotekom analizy danych statystycznych i wskaźników funkcjonalności, by zdiagnozować obszary działalności bibliotek, a w efekcie wzmocnić relacje z użytkownikami. Referentka zachęcała do podejmowania badań satysfakcji użytkowników.


Szczegółowa relacja z konferencji

Prezentacja