Projektowanie informacji z uwzględnieniem UX

dr Bożena Jaskowska (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
7 grudnia 2022 r. – godzina 12.00-14.00

Celem wykładu jest zainteresowanie odbiorców zagadnieniem user experience w procesie projektowania informacji (i nie tylko informacji). W wykładzie przedstawiony będzie obszar badawczy związany z projektowaniem informacji, uwzględniający kontekst informatologiczny, artystyczny i społeczno-komunikacyjny. Omówiona zostanie tematyka user experience oraz projektowania zorientowanego na użytkownika, a także rola empatyzacji w tym procesie. Co składa się na proces projektowy UX? Jak identyfikować potrzeby i zrozumieć użytkownika? Jakimi zasadami kierować się w procesie projektowania UX i dlaczego tematyka ta powinna szczególnie zainteresować bibliotekarzy? Czym zajmuje się UX librarianship? Między innymi te pytania i zagadnienia są kanwą oraz motywem przewodnim niniejszej prezentacji.


Bożena Jaskowska

Dr Bożena Jaskowska – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, zastępca dyrektora ds. kształcenia INoI. Dr nauk humanistycznych w zakresie bibliologii (2007), absolwentka studiów MBA IT (2012), długoletnia dyrektorka Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego (2010-2021). Zainteresowania naukowe i obszary badawcze: projektowanie UX; badania użytkowników; psychologia projektowania; użytkownik w mieszanej i rozszerzonej rzeczywistości. Prywatnie miłośniczka kolarstwa i sportów wytrzymałościowych, pasjonatka triathlonu na dystansie Ironman.


Indywidualne systemy zarządzania informacją jako sposób na walkę z przeciążeniem informacyjnym

dr Anna Matysek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
29 listopada 2022 r. – godzina 12.00-14.00

Celem wykładu jest prezentacja cyfrowych narzędzi do zarządzania informacją własną. Omówione zostanie zjawisko przeciążenia informacyjnego i jego wpływ na funkcjonowanie jednostki i współczesnych społeczeństw. Wyjaśnione zostanie pojęcie indywidualnych systemów zarządzania informacją. W dalszej części przedstawione zostaną elementy składowe indywidualnych systemów zarządzania informacją - grupy narzędzi (programy komputerowe i aplikacje mobilne), ich najważniejsze funkcje i możliwości zastosowania oraz wskazówki konstruowania efektywnych systemów dopasowany do własnych potrzeb. Jako uzupełnienie omówione zostaną narzędzia wspomagające planowanie i realizację zadań oraz zarządzania sobą w czasie.


Anna Matysek

Dr Anna Matysek – absolwentka informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz informatyki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Nauk o Kulturze UŚ. Członkini Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej, Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej oraz Międzynarodowego Towarzystwa Organizacji Wiedzy (ISKO). Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na architekturze informacji, badaniach UX, narzędziach cyfrowych w procesie badawczym, wyszukiwaniu informacji i zarządzaniu wiedzą. Prowadzi kursy i szkolenia z zakresu projektowania architektury informacji i stron WWW, badań użyteczności, narzędzi wyszukiwawczych i źródeł informacji. Kieruje pracami uniwersyteckiego zespołu ds. dostępności cyfrowej i użyteczności serwisów internetowych.


Kształcenie akademickie bibliotekarzy. Doświadczenia ośrodków krajowych w kontekście zmian

dr Renata Malesa (UMCS w Lublinie)
8 listopada 2022 r. – godzina 12.00-14.00

Podczas wykładu zostanie przedstawiona aktualna oferta kształcenia w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa w Polsce oraz sytuacja ośrodków akademickich, które takie studia prowadzą lub prowadziły. Omówiony zostanie stan prawny oraz zmiany jakie zaszły w zakresie programów i zasad kształcenia, sylwetki absolwenta oraz treści kształcenia. Zaprezentowana zostanie także aktualna oferta dydaktyczna ośrodków akademickich, które mają tradycje w kształceniu bibliotekarzy kierunki i przyczyny zmian jakie się w niej dokonały w ostatnich latach. Postawione będą pytania o przyszłość kształcenia akademickiego bibliotekarzy, przyczyny spadku zainteresowania zawodem oraz możliwości odwrócenia takiego stanu rzeczy.


Renata Malesa

Dr Renata Malesa – absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowej UMCS, doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, adiunkt w Katedrze Informatologii Bibliologii i Edukacji Medialnej w Instytucie Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS w Lublinie. Członkini Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej i Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Od 2019 roku przewodnicząca Kapituły Konkursu Lubelskiego Bibliotekarza Roku. Od 2022 roku przewodnicząca Akademickiego Koła SBP w Lublinie.

Autorka wielu publikacji z zakresu bibliotekarstwa. Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół problematyki marketingu bibliotecznego, digitalizacji i cyfryzacji dóbr kultury, elektronicznych źródeł informacji, organizacji i zarządzania informacją, roli biblioteki w procesie komunikacji społecznej, kształcenia bibliotekarzy oraz zmian w zawodzie bibliotekarza i pracownika informacji.