Wydawnictwo SBP
Sprawdź naszą ofertę
Edukacja w SBP
Warsztaty i szkolenia dla bibliotekarzy
16. Forum Młodych Bibliotekarzy
12-13 września 2024 / Toruń
Konferencja Nie(użytkownicy) bibliotek
28-29 listopada 2024 / Warszawa
Agenda 2030
Biblioteki na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju

8 maja przewodnicząca SBP dr Barbara Budyńska wzięła udział w uroczystości Wojewódzkiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, inaugurującego Tydzień Bibliotek ph. Biblioteka – miejsce na czasie.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, władze samorządowe województwa lubuskiego i miasta Zielona Góra, bibliotekarze z województwa lubuskiego, części gorzowskiej i zielonogórskiej.

Po wprowadzeniu dyr. A. Bucka i dyr. Sławomira Szenwalda, nawiązującym do osiągnięć zawodowych bibliotekarzy województwa w minionym roku uhonorowano odznaczeniami i dyplomami pracowników bibliotek wyróżniających się pracą i zaangażowaniem w upowszechnianiu książki i czytelnictwa, a także aktywnością w działalności środowiskowej.

W imieniu Zarządu Głównego SBP Barbara Budyńska wręczyła dr. Andrzejowi Buckowi, dyrektorowi WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze medal W Dowód Uznania. Miłym akcentem uroczystości było także wręczenie legitymacji nowym członkom Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Po oficjalnych uroczystościach bibliotekarze i zaproszeni goście przenieśli się do miejscowości Zabór, gdzie zwiedzili Gminną Bibliotekę Publiczną w jej nowym, przestrzennym obiekcie a także Lubuskie Centrum Winiarstwa.


FB Biblioteki w Zielonej Górze