Jan Burakowski

14 listopada 2023 r. mija 10 rocznica śmierci Jana Burakowskiego (1934-2013), bibliotekarza, publicysty, redaktora.

Urodził się 25 października 1934 r. we wsi Nowe Grabie (k. Wołomina). W 1945 r. jego rodzina przeniosła się do Niemodlina na Śląsku Opolskim i tu ukończył szkołę podstawową oraz Liceum Ogólnokształcące. W latach 1952-1956 studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Z bibliotekarstwem związał się w 1956 r. podejmując pracę w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie. Pracował w niej do końca 1987 r. jako instruktor, kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego, zastępca dyrektora (1975-1985) i ponownie (na własną prośbę) jako kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego. Organizował pierwsze w kraju biblioteki publiczno-szkolne i publiczno-zakładowe, kształtował struktury wewnętrzne bibliotek, rozwijał sieć punktów bibliotecznych. Po przeniesieniu się do Sierpca (skąd pochodziła jego żona), od 1 stycznia 1988 r. do przejścia na emeryturę w 1999 r. pełnił funkcję dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu (woj. mazowieckie).

W latach 1958-1972 był redaktorem „Informatora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie”, następnie przewodniczył zespołowi redakcyjnemu „Bibliotekarza Olsztyńskiego”, był członkiem komitetu redakcyjnego „Poradnika Bibliotekarza”, a także redaktorem naczelnym dwumiesięcznika „Sierpeckie Rozmaitości” (1999-2001). Opublikował ok. 400 artykułów na tematy bibliotekarskie i społeczno-kulturalne, m.in. w „Bibliotekarzu”, „Poradniku Bibliotekarza”, „Bibliotekarzu Olsztyńskim” oraz w czasopismach regionalnych: „Głos Olsztyński”, „Gazeta Olsztyńska”, „Warmia i Mazury”, a także w periodykach ogólnopolskich, m.in. w „Polityce”, „Tygodniku Kulturalnym”, „Trybunie Ludu”.

Jest autorem poradnika Samorządowa biblioteka publiczna (1994), współautorem prac zbiorowych, m.in.: Współcześni pisarze woj. olsztyńskiego (1972), Olsztyńskie biografie literackie 1945-1988 (1991) Kreatywność bibliotekarzy (1997), Funkcje ponadlokalne bibliotek publicznych (2000) oraz publikacji społeczno-politycznych: Kronika Sierpca i Ziemi Sierpeckiej (2001), Cena długiej drzemki na zapiecku Europy (2002), Prusy Wschodnie wczoraj i dziś (2013). Opublikował utwory literackie, m.in.: Najpiękniejsza dziewczyna i inne opowieści (1996), Bardzo stare lustro. Wspomnienia z lat 1939-1952 (1997), Trochę za dużo szczęścia, Trzy opowieści (1998), Ślady naszych stóp. Opowieść z lat 1956-1959 (1999).

Był aktywnym członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W latach 1977-1980 pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Okręgu w Olsztynie. Przez wiele lat wchodził w skład Zarządu Głównego SBP: jako zastępca skarbnika (1979-1981), wiceprzewodniczący (1981-1985), członek Prezydium ZG (1993-1997).

Członek Państwowej Rady Bibliotecznej przy ministrze Kultury i Sportu (1983-1990), Związku Literatów Polskich (od 1998), Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej (wiceprzewodniczący od 1999).

Odznaczony m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi (1975), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1986), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1997), Medalem Komisji Edukacji Narodowej, (1980 ), odznakami: „Zasłużony Działacz Kultury”(1966), Honorową Odznaką SBP (1979), „Zasłużony dla Warmii i Mazur”, „Zasłużony dla miasta Sierpca”. W 2002 r. został wyróżniony Medalem im. Zygmunta Glogera za działalność regionalną i redagowanie „Sierpeckich Rozmaitości”.

Zmarł 14 listopada 2013 r. Został pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Olsztynie.

J.J.

Zob. też:

Filipkowski Marian: Jan Burakowski (1934-2013) W: Organizatorzy, bibliografowie, dydaktycy Warszawa: Wydaw. SBP, 2016, s. 32-42. (Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych ; t. 14)

Romulewicz Anita: Burakowski Jan W: Słownik pracowników książki polskiej. Suplement IV Warszawa: Wydaw. SBP, 2016, s. 36-37