Józef Korpała

23 maja 2024 r. mija 35 rocznica śmierci Józefa Korpały (1905-1989), organizatora bibliotekarstwa, historyka i teoretyka bibliografii, historyka literatury, działacza społeczno-oświatowego, dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.

Urodził się we wsi Damienice w powiecie bocheńskim w marcu 1905 r. w rodzinie kolejarza. W latach 1924-1929 studiował na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ) polonistykę oraz historię, historię kultury, historię sztuki i socjologię. W czasie studiów jako wolontariusz podjął pracę w Bibliotece Jagiellońskiej i Bibliotece Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Od 1927 r. należał do Związku Bibliotekarzy Polskich i Towarzystwa Miłośników Książki. Współpracował z „Przeglądem Bibliotecznym” i „Silva Rerum”. W latach 1930-1937 pracował w Warszawie jako instruktor oświatowy Komendy Głównej Związku Strzeleckiego. W 1931 r. uzyskał stopień doktora filozofii. Po powrocie do Krakowa podjął pracę w Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego jako kierownik Oddziału Oświaty Pozaszkolnej.

Aktywnie uczestniczył w staraniach o organizację bibliotek samorządowych oraz o utworzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. W 1938 r. przedstawił koncepcję organizacji i działalności MBP wraz z propozycją  projektu budynku. W okresie okupacji Korpała pracował jako robotnik w wytwórni Polskiego Monopolu Spirytusowego.

Po wyzwoleniu Krakowa, od kwietnia 1945 r. był wizytatorem oświaty pozaszkolnej, współpracował z Towarzystwem Uniwersytetów Ludowych, pracował przy uruchomieniu studiów wyższych w zakresie oświaty dorosłych na UJ. W 1946 r. objął funkcję dyrektora MBP w Krakowie, którą sprawował przez prawie 30 lat. Książnica uzyskała status naukowy i pełniła rolę regionalnego ośrodka informacyjno-bibliograficznego.

Współpracował z Instytutem Badań Literackich, uczestniczył w pracach Komisji Historyczno-Literackiej i Nauk Pedagogicznych PAN. Wykładał literaturę i bibliografię na UJ i w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Uczestniczył w pracach nad projektem ustawy o bibliotekach z 1968 r.

Józef Korpała jest autorem ponad 700 publikacji: książek, broszur i artykułów. Jego prace historyczno-bibliograficzne dowodzą niezwykłej pracowitości, a monografia Zarys dziejów bibliografii w Polsce (1953) stanowi trwały dorobek bibliografii polskiej.

Należał do zaangażowanych i zasłużonych działaczy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Był przewodniczącym Zarządu Okręgu Krakowskiego SBP (1954-1972), członkiem ZG SBP, wieloletnim uczestnikiem Komisji Wydawniczej SBP.

Zmarł 23 maja 1989 r. Został pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

E.G.

Zob. też:

Zając Józef: Organizator i wieloletni dyrektor Miejskiej Biblioteki w Krakowie – Józef Korpała. W: Organizatorzy i inspiratorzy. Warszawa : SBP, 1997, s. 78-90. (Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych ; t. 5)

Fleszar Halina: Józef Korpała (1905-1989). Bibliotekarz – uczony. Bibliografia w wyborze. Kraków : WBP, 1999

Józef Korpała w Wikipedii