Opolskie Centrum Edukacji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu oraz Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego zapraszają na III Ogólnopolskie Sympozjum Czytelnicze pt. Kształtowanie kultury czytelniczej.

Czytelnictwo jest jedną z form uczestnictwa w edukacji, kulturze i życiu kulturalnym. Stanowi niepodważalny fundament, dzięki któremu konstruujemy nie tylko swoją wiedzę o otaczającej nas przestrzeni życiowej, ale przede wszystkim wyposażamy siebie w niewyczerpane źródło przeżyć, emocji i uczuć, wzbogacając tym samym swoje zasoby życiowe, budujące naszą tożsamość.

Szczegóły organizacyjne

Forma: hybrydowa
Termin: 19 listopada 2024 r.

Szczegółowe informacje na stronie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu
oraz na FB Biblioteki


Wydarzenie objęte patronatem medialnym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich