Wykład dr hab. prof. UMK Małgorzaty Fedorowicz-Kruszewskiej, który odbył się 17 kwietnia 2024 roku, był drugim z wydarzeń w ramach nowego cyklu „Z SBP o…”.

Przybliżył uczestnikom ideę biblioteki ekologicznej, rozwijającej się od lat 90. XX wieku. Prezentacja skupiła się na roli bibliotek w zakresie środowiskowych celów zrównoważonego rozwoju.

Ekologiczne biblioteki to instytucje dbające o równowagę środowiskową, społeczną i ekonomiczną. Dążą do minimalizowania negatywnego wpływu na otoczenie (np. poprzez stosowanie ekologicznych budynków) oraz aktywnie angażują się w edukację ekologiczną i promowanie proekologicznych postaw.

Podczas wykładu omówiono wiele przykładów dobrych praktyk stosowanych w bibliotekach na świecie, m.in.:

  • Stosowanie ekologicznych materiałów budowlanych
  • Promowanie recyklingu
  • Ograniczanie zużycia energii i wody
  • Wykorzystywanie technologii przyjaznych dla środowiska
  • Realizacja programów edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska

Prelegentka przedstawiła również instrumenty służące do oceny prośrodowiskowych działań bibliotek i monitorowania ich postępów w realizacji zrównoważonego rozwoju.

Do najpopularniejszych należą:

  • Sustainable Library Certification Program
  • Preliminary Green Library Checklist
  • Sustainability Assessment Worksheet

Wykład odwoływał się do publikacji, raportów, poradników stanowiących cenne źródła wiedzy na temat roli bibliotek w ochronie środowiska. Zaprezentowane przykłady dobrych praktyk i narzędzi oceny "ekologiczności" bibliotek opierają się na aktualnych badaniach i raportach, co czyni je wiarygodnymi i przydatnymi dla praktyków.

Podsumowując, wykład dowiódł, że biblioteki są ważnymi instytucjami wspierającymi walkę ze zmianami klimatycznymi i promującymi zrównoważony rozwój. Konieczne jest jednak dalsze działanie i rozwijanie ekologicznych inicjatyw w bibliotekach.