W imieniu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Zespołu ds. badania społecznego i ekonomicznego wpływu bibliotek zapraszamy do udziału w szkoleniu Badanie wpływu społecznego i ekonomicznego bibliotek publicznych – jak to zrobić? W projekcie realizowanym w ramach AFB mogą uczestniczyć wszystkie biblioteki publiczne.

Celem szkolenia jest przedstawienie i omówienie celów oraz założeń badania. Chcemy, aby w bibliotekach możliwe było wdrożenie oraz upowszechnienie kompleksowego i wieloaspektowego systemu analizy funkcjonowania bibliotek oraz aby bibliotekarze poznali metody i narzędzia służące do systematycznej oceny bibliotek.

Dzięki zebranym danym biblioteki oszacują wpływ społeczny i ekonomiczny swoich placówek np. na rozwój społeczności lokalnej. Zapraszamy do udziału w spotkaniu on-line 27.11.2023 r. godz.10.00-11.00. Podczas  spotkania zostaną omówione szczegóły i zasady prowadzenia badania.

Formularz rejestracyjny