Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego serdecznie zaprasza na dwudniową Konferencję Naukową „Cele Zrównoważonego Rozwoju – wyzwanie dla bibliotek”.

Cele Zrównoważonego Rozwoju – wyzwanie dla bibliotek

Konferencja odbędzie się w dniach 17-18 października 2024 r. w Bibliotece Głównej WAT, przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 19 w Warszawie. Do udziału zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem konferencji, a w szczególności bibliotekarzy bibliotek naukowych i osoby zainteresowane realizacją wybranych celów zrównoważonego rozwoju w bibliotekach.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń w zakresie działań podjętych przez biblioteki w ramach wdrażania Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju wzmacniających rolę biblioteki i bibliotekarzy w zapewnieniu równowagi pomiędzy trzema aspektami rozwoju: gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Biblioteki poprzez dostęp do informacji, przyjazną przestrzeń, kwalifikacje pracowników oraz bogatą ofertę skierowaną do użytkowników, mogą stać się partnerami do wspólnego działania i wspierania zrównoważonego rozwoju. Chcielibyśmy, aby konferencja była próbą omówienia odpowiedniej strategii działania i stała się przestrzenią do wymiany doświadczeń, a także okazją do nawiązania współpracy.


Wiecej szczegółów na stronie Biblioteki Głównej WAT