Zapraszamy do przypomnienia sobie cyklu 12 otwartych wykładów i podcastów naukowych.

Celem projektu Informacja i Komunikacja jest popularyzacja nauk o komunikacji społecznej i mediach, a także upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które mogą mieć zastosowanie w pracy bibliotek.

Seria 12 otwartych wykładów i nagrań 12 podcastów naukowych, które były integralną częścią projektu stanowi odpowiedź na potrzebę większego zaangażowania środowiska naukowego w realizację oczekiwań społecznych oraz budowanie społeczeństwa wiedzy. Nagrania nadal są dostępne dla zainteresowanych.

Dzięki temu materiały te stanowią cenne źródło wiedzy, wspierając rozwój bibliotekarzy oraz poszerzając spojrzenie na badania naukowe i praktyki w obszarze nauk o komunikacji społecznej.

Poprzez ich dostępność online, projekt kontynuuje swą misję, umożliwiając szerokiemu gronu odbiorców korzystanie z bezpłatnej edukacji i dbałość o rozwój zawodowy.


Nagrania wystąpień dostępne w zakładce Projekty Informacja i Komunikacja