Do 20 listopada można składać inicjatywy bibliotek publicznych w międzynarodowym konkursie "EIFL Award".

Kategorie konkursu: bezpieczeństwo online, akcje dotyczące zmiany klimatu oraz  cyfrowe włączenie ludności przymusowo przesiedlonej. Nagroda to 1500 dolarów.

O nagrodzie

Biblioteki publiczne w krajach rozwijających się, zasługują na docenienie swoich działań na rzecz lokalnych społeczności. Obszarami, w których działania bibliotek mają największe znaczenie w kontekście nagrody są:

  • bezpieczeństwo w Internecie – obejmujące działania wspomagające umiejętność rozpoznawania i reagowania na zagrożenia, które można spotkać korzystając z tego medium,
  • akcje dotyczące zmiany klimatu – zwiększające świadomość i uwrażliwienie na tematy związane ze zmianami klimatycznymi,
  • cyfrowe włączanie ludności przymusowo przesiedlonej – budowanie umiejętności poruszania się w wirtualnym świecie wśród migrantów.

Szczegóły na stronie Electronic Information for Libraries