Z dumą przypominamy, że Wydawnictwo SBP znajduje się na liście renomowanych i punktowanych wydawców.

Głównym zadaniem wydawnictwa jest dbałość o podnoszenie kwalifikacji bibliotekarzy poprzez wydawanie publikacji branżowych niezbędnych dla rozwoju bibliotekarzy. Oprócz wydawnictw zwartych, niezwykle ważnym elementem są czasopisma:

  • Bibliotekarz oraz Poradnik Bibliotekarza – tworzone przez bibliotekarzy, piszących artykuły na ich łamach dla bibliotekarzy. Piszemy o sprawach aktualnych i ważnych dla środowiska.
  • czasopisma naukowe takie jak Przegląd Biblioteczny oraz Zagadnienia Informacji Naukowej premiowane przez resort nauki. Ich znaczenie podkreśla fakt, że Przegląd Biblioteczny otrzymał podwójną liczbę punktów i obecnie ma ich 140, natomiast publikując na łamach ZIN-u można uzyskać 40 punktów.

W ofercie wydawnictwa znajdują się również publikacje nie tylko z zakresu bibliotekarstwa oraz informacji. Szeroki zakres zainteresowań zawodowych oraz wyzwań, z którymi spotykają się bibliotekarze w swojej codziennej pracy wymaga aby, czerpali wiedzę z różnych dziedzin nauki. Wydawnictwo wychodzi naprzeciw tym potrzebom publikując książki z zakresu etyki, kultury informacji, psychologii.


Serdecznie zapraszamy na stronę Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP. Wszystkich zainteresowanych promocjami, nowościami, ciekawymi recenzjami zachęcamy do lektury: Wydawnictwo SBP