W dniu 20 marca o godzinie 10.00 zapraszamy na pierwsze z wydarzeń w ramach nowego cyklu „Z SBP o…”. Wykład zatytułowany „Żywa biblioteka jako przestrzeń dialogu i zmiany społecznej” przedstawi dr Dagmara Kawoń-Noga.

Celem wystąpienia jest zaprezentowanie idei żywej biblioteki jako metody edukacji o prawach człowieka. Autorka omówi genezę projektu żywej biblioteki, a także standardy dotyczące jej zasad i metod. Istotną część prezentacji stanowi wprowadzenie dotyczące rozważań na temat stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji. Prelegentka dokona analizy podobieństw i różnic żywej i tradycyjnej biblioteki. Wyjaśni na czym polega prawidłowa organizacja przestrzeni żywej biblioteki oraz wskaże przykłady praktycznego jej zastosowania w klasycznej książnicy.

dr Dagmara Kawoń-Noga
dr Dagmara Kawoń-Noga

Pedagog, wykładowca akademicki, nauczyciel bibliotekarz. Pracuje w Uniwersytecie WSB Merito w Opolu oraz w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolskim Centrum Edukacji. Działa w obszarach informacji, komunikacji i edukacji. Prowadzi badania nad kulturą pedagogiczną i czytelniczą nauczycieli. Zasiada w Krajowej Radzie Bibliotecznej oraz Radzie Naukowej przy Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie. Posiada certyfikat biblioterapeuty. Jest autorem artykułów naukowych i referatów konferencyjnych, a także współautorem książki pt.: „Biblioteki pedagogiczne dziś – nowe doświadczenia i wyzwania”. Systematycznie uczestniczy w obradach „Nowego Ogólnopolskiego Forum Bibliotek Pedagogicznych”. W latach 2012-2016 pełniła funkcję dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu. W tym czasie zainicjowała ciekawe akcje o charakterze oświatowym, takie jak: „Opolska Sesja Nauczycieli Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych”, „Opolska Konferencja Biblioterapeutyczna”, „Kultura z różnych stron widziana”, „Festiwal Arteterapii – Homo Creator”, „Unsung Heroes”, „Przyłapani na czytaniu”, „Kino na Temat”. Została wyróżniona Nagrodą Opolskiego Kuratora Oświaty (2018 r.), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2021 r.) oraz Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę (2023 r.)


Formularz rejestracyjny