Zapraszamy bibliotekarzy do odkrywania nowych trendów w dostarczaniu wiedzy! Polecamy udział w naszych szkoleniach, planowanych na marzec, które pozwolą zgłębić zmieniającą się dynamikę edukacyjną.

Bibliotekarz menedżerem projektu

01.03.2024
Bibliotekarz menedżerem projektu. Metoda "łańcucha krytycznego" w zarządzaniu projektami bibliotecznymi

Szkolenie jest skierowane do pracowników bibliotek, którzy chcą poznać zaawansowane podejście do efektywnego realizowania projektów w swoim środowisku. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat słabości tradycyjnych metod, koncepcji CCPM, roli buforów oraz korzyści z ich zastosowania na przykładzie konkretnego projektu.

Bibliotekarz kreatorem

05.03.2024
Bibliotekarz kreatorem

Szkolenie skupia się na rozwijaniu umiejętności kreatywnego myślenia w pracy bibliotekarzy, zachęcając do poszukiwania nietypowych rozwiązań i inspiracji. Uczestnicy zdobędą narzędzia do generowania innowacyjnych pomysłów oraz strategie promocji biblioteki oparte na twórczej pracy zespołowej.

Instrukcja kancelaryjna i jednolity rzeczowy wykaz akt w bibliotece

07.03.2024
Instrukcja kancelaryjna i jednolity rzeczowy wykaz akt w bibliotece

Szkolenie ma na celu omówienie procedur związanych z obiegiem i przechowywaniem dokumentów w bibliotece, w oparciu o instrukcję kancelaryjną oraz jednolity wykaz akt. Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę i otrzymają wzory dokumentów, przydatne w bibliotekach bez IK i JRWA, oraz poznają zasady archiwizacji dokumentów i prowadzenia składnicy akt.

Osobiste archiwa cyfrowe

08.03.2024
Osobiste archiwa cyfrowe. Jak zarządzać i trwale chronić indywidualne zasoby dokumentów

Szkolenie koncentruje się na zarządzaniu informacją osobistą oraz archiwizacji cyfrowych zasobów prywatnych. Podkreśla także rolę kuratorów cyfrowych w edukowaniu osób prywatnych w ochronie i dostępności ich danych.

Bibliotekarz edukatorem

15.03.2024
Bibliotekarz edukatorem. "Kapsułki/pigułki wiedzy"- inne podejście do tworzenia bibliotecznej oferty szkoleniowej

Celem szkolenia jest zauważenie ewoluujących trendów w dostarczaniu wiedzy, z naciskiem na krótkie i elastyczne formy, takie jak "kapsułki" czy "pigułki wiedzy", oraz prezentacja narzędzi umożliwiających tworzenie i implementację tych form edukacyjnych w ofercie bibliotecznej.


Zapisy i pełna oferta szkoleń na stronie szkoleniadlabibliotekarzy.sbp.pl