Zachęcamy do lektury publikacji, która stanowi kompendium wiedzy na temat współczesnych wyzwań i innowacji w bibliotekach. 

Publikacja ta składa się z trzech części, każda z nich koncentruje się na innych aspektach funkcjonowania bibliotek w 21. wieku.

Pierwsza część zatytułowana "Biblioteki w zmieniającym się otoczeniu społecznym" ukazuje jak biblioteki adaptują się do przemian we współczesnym społeczeństwie. Autorzy analizują wpływ globalnych trendów i lokalnych inicjatyw na działalność tych instytucji, pokazując ich rolę jako centrów kultury, edukacji i integracji społecznej.

Druga część publikacji – "Nowoczesne technologie w usługach bibliotecznych" – poświęcona jest technologicznym innowacjom w bibliotekach. Omawiane są tu najnowsze rozwiązania technologiczne, które wpływają na jakość i dostępność usług bibliotecznych. Autorzy przedstawiają różne przykłady wdrożeń, od automatyzacji procesów bibliotecznych po zastosowanie sztucznej inteligencji w zarządzaniu zbiorami.

Tom zamyka część trzecia – "Bibliotekarze wobec procesów digitalizacji i danetyzacji". W tej części znajdują się artykuły poświęcone kompetencjom pracowników bibliotek w erze cyfryzacji. Autorzy wskazują na potrzebę ciągłego doskonalenia umiejętności oraz adaptacji do nowych technologii, aby sprostać oczekiwaniom współczesnych użytkowników.

Publikacja ta powstała dzięki współpracy bibliotekarzy oraz pracowników naukowych z takich dziedzin jak nauka o komunikacji społecznej i mediach, nauki socjologiczne i nauki pedagogiczne. Ich wspólnym celem było zbadanie różnych aspektów adaptacji bibliotek do współczesnych realiów. W poszczególnych tekstach autorzy stawiają pytania o przyszłość bibliotek w kontekście postępu technologicznego oraz globalnych wyzwań, omawiają innowacje wprowadzone w różnych typach placówek oraz inicjatywy podejmowane na rzecz lokalnych społeczności. Szczególną uwagę zwracają na zmieniające się role pracowników bibliotek w związku z postępującymi procesami cyfryzacji.

Publikacja ta stanowi nieocenione źródło wiedzy dla wszystkich zainteresowanych przyszłością bibliotek – zarówno praktyków, jak i teoretyków. Zachęcamy do lektury i refleksji nad przyszłością bibliotek w dobie cyfryzacji.


Zapraszamy do sklepu Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP