Zachęcamy do lektury tej niezwykle użytecznej publikacji, która może stać się cennym narzędziem w codziennej pracy bibliotekarzy i innych pracowników instytucji zajmujących się zarządzaniem dokumentacją.

Instrukcja kancelaryjna jest podstawowym dokumentem regulującym szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w każdej państwowej i samorządowej jednostce organizacyjnej. Powinna ona opisywać obieg dokumentów od momentu ich wpływu lub powstania, aż do przekazania ich do archiwum zakładowego lub składnicy akt.

Publikacja, którą Państwu przedstawiamy, zawiera przykładowe przepisy kancelaryjne i archiwalne, w tym:

  • Instrukcję kancelaryjną określającą wykonywanie czynności w systemie papierowym (załącznik nr 1) oraz elektronicznego zarządzania dokumentacją (załącznik nr 2). Obie instrukcje są podobne w treści, różnią się jednak opisem systemu.
  • Jednolity rzeczowy wykaz akt (załącznik nr 3).
  • Instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego/składnicy akt (załącznik nr 4), wspólną dla systemu papierowego i elektronicznego.

Instrukcje zawarte w tej publikacji są nieocenioną pomocą w usprawnianiu zarządzania dokumentacją, umożliwiając wdrażanie lub aktualizację przepisów kancelaryjnych i archiwalnych. W perspektywie czasu, prawidłowe wykonywanie czynności kancelaryjnych i archiwalnych znacząco ułatwia funkcjonowanie każdej jednostki organizacyjnej.


Zapraszamy do sklepu Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP