Zapraszamy do lektury najnowszego 3 numeru “Przeglądu Bibliotecznego”

Z dumą zawiadamiamy, że kwartalnik stał się jednym z najwyżej punktowanych polskich czasopism z zakresu nauk społecznych i humanistycznych uhonorowanym aż 140 punktami.

W numerze 03/2023 znajdują się cztery artykuły omawiające:

  • analizę publikacji bibliologów i informatologów we współczesnych realiach nauk o komunikacji i mediach
  • wykorzystanie technik tworzenia person w projektowaniu usług bibliotecznych przy użyciu narzędzi User Experience Design – UXD
  • analizę bibliografii zawartości czasopism okresu dwudziestolecia międzywojennego, ukazującą różnorodność przygotowywanych wówczas zestawień
  • sytuację bibliotek ukraińskich w obliczu wojny i działania wspierające, podjęte przez polskie biblioteki i stowarzyszenia bibliotekarskie.

Ponadto w numerze recenzja książki "Technologie informacyjno-komunikacyjne w wojewódzkich bibliotekach pedagogicznych w Polsce", a także przegląd piśmiennictwa krajowego oraz zagranicznego i jak zawsze aktualne informacje o działalności Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Co jeszcze w numerze? Czytaj na blogu wydawnictwa SBP

Zapraszamy do lektury:

Prezentacje multimedialne w wystąpieniach naukowych

Przegląd Biblioteczny 3/2023
Rok wydania: 2023
Cena: 49 zł

ZOBACZ NUMER


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury