Temat przedstawi dr Magdalena Wnuk z Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL

Otwarta komunikacja naukowa to jeden z elementów opartego na otwartości  nurtu w nauce, który postuluje transparentność na wszystkich etapach procesu badawczego i otwarty dostęp do rezultatów badań poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych. W pierwszej części seminarium uporządkujemy naszą wiedzę na temat rozwoju polityk i praktyk otwartego dostępu, a także przyjrzymy się wybranym obowiązującym politykom od unijnych po te narodowe i instytucjonalne.

W drugiej części dokonamy przeglądu różnych usług, narzędzi i infrastruktur służących otwartej komunikacji naukowej. Z racji doświadczenia i roli, jaką pełni obecnie prowadząca seminarium, będzie się ono skupiało na przykładach z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych.

Jak wziąć udział

Data: 21 listopada 2023 r. godz. 11.00

Link do spotkania