Spotkanie odbędzie się pod hasłem: "Biblio- i naukometria, czyli jak zmierzyć działalność naukową?"

Tematyka spotkania

Biblioteki od zawsze były ważnym elementem w procesie ewaluacji nauki, a bibliotekarki i bibliotekarze specjalizują się w sprawozdawczości publikacyjnej, ale również są fachowymi doradcami w kwestiach pozyskiwania i analizowania danych biblio- i naukometrycznych.

Ocena potencjału naukowego bazuje na różnych wskaźnikach bibliometrycznych (np. indeks Hirscha, Impact Factor, czy liczba cytowań) i naukometrycznych (np. punktacji wg wytycznych Ministerstwa Nauki i Edukacji), a umiejętne ich pozyskiwanie i analizowanie wymaga odpowiednich kompetencji. Spotkanie ma na celu usystematyzowanie wiedzy z zakresu pozyskiwania i analizowania danych biblio- i naukometrycznych. Pokażemy, gdzie je znaleźć i jak wykorzystać do tego różne bazy danych (jak Web of Science, Scopus, czy Google Scholar) oraz narzędzia (np. InCites, czy SciVal). Razem spróbujemy zastanowić się, jak interpretować dane i jak je praktycznie wykorzystać.

Prowadząca

Maja Bogajczyk – pracuje w Oddziale Usług Informacyjnych i Szkoleń w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Jako  specjalistka ds. naukometrii i oceny działalności naukowej jest członkinią Zespołu wsparcia administracyjnego ds. ewaluacji przy rektoracie UW oraz Zespołu monitorującego rezultaty i wskaźniki IDUB UW. Należy także do SBP (członkini Koła SBP przy BUW).

Szczegóły organizacyjne

Spotkanie odbędzie się 14 lutego 2024 roku o godzinie 13.00

Link do spotkania

Identyfikator spotkania: 990 5266 9647
Kod dostępu: 919015