10 czerwca 2024 r. Zespół Historyczno-Pamiętnikarski Oddziału Warszawskiego SBP zorganizował spotkanie poświęcone pamięci Ewy Barteczko i Tadeusza Zarzębskiego, które odbyło się w Bibliotece Publicznej m.st Warszawy.

Wspomnienie o Ewie Barteczko, starszym kustoszu Biblioteki Narodowej (1973-2007), kierowniczce Zakładu Informacji Naukowej, a następnie Działu Informacji i Udostępniania Zbiorów BN, autorce i redaktorce wielu publikacji z dziedziny bibliotekarstwa i informacji naukowej, członka Zespołu Historyczno-Pamiętnikarskiego Oddziału Warszawskiego SBP przygotowała dr hab. Jadwiga Sadowska, wiceprzewodnicząca Zespołu.

O drze Tadeuszu Zarzębskim (1929-2020), starszym kustoszu dyplomowanym Biblioteki Narodowej, samodzielnym pracowniku ds. prawa bibliotecznego w Instytucie Książki i Czytelnictwa BN, znawcy prawa bibliotecznego, autorze wielu publikacji, członka Honorowym SBP mówiła przewodnicząca SBP dr Barbara Budyńska.

Spotkanie Zespołu Historyczno-Pamiętnikarskiego Oddziału Warszawskiego SBP