4 czerwca 2024 r. odbyły się uroczyste obchody Mazowieckiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w Bibliotece na Koszykowej w Warszawie.

Uroczystość przygotowały zarządy Okręgu Mazowieckiego, Oddziału Warszawskiego i Koła SBP przy Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy – Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego.

Uczestników spotkania przywitał dr Michał Strąk, dyrektor goszczącej Biblioteki oraz słowa okolicznościowe do zgromadzonych skierowała dr Barbara Budyńska, przewodnicząca SBP.

Przybyli wysłuchali wykładu „Czy odpoczywanie w pracy jest złe? Co zrobić, aby dbać o siebie na co dzień”, Magdaleny Latuch i Karoliny Pluty. Spotkanie uświetnił fragment „Oddechu Muzyki" – spektaklu z okazji 20. rocznicy wstąpienia do Unii Europejskiej.
Dwa zespoły: Camerata Varsovia oraz Warszawski Chór Międzyuczelniany na tę uroczystość wybrały pieśni znane w Polsce i popularną muzykę krajów, które wstępowały do Unii w 2004 r. Artyści zaprosili do wspólnego śpiewania polskich piosenek. Spotkanie zakończyło się koleżeńskimi rozmowami przy torcie, kawie i herbacie.

Mazowiecki Dzień Bibliotekarza i Bibliotek