Na zaproszenie Jerzego Fedorowicza, przewodniczącego Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu, przewodnicząca SBP dr Barbara Budyńska wzięła udział w posiedzeniu Komisji 3 czerwca, które poświęcone było czytelnictwu w Polsce i perspektywom działalności bibliotek.

Wprowadzeniem do tematu obrad było wystąpienie Mateusza Adamkowskiego, dyrektora Departamentu Mecenasu Państwa w MKiDN, który odniósł się do programu NPRCz 2.0 oraz wyników badań społecznego zasięgu książki Biblioteki Narodowej.

Do wypowiedzi dyrektora Adamkowskiego nawiązał dyrektor Biblioteki Narodowej, dr Tomasz Makowski komentując wyniki badań BN, szczególną uwagę zwrócił na pozytywne zmiany, w stosunku do wyników z 2022 r., dotyczących poziomu czytelnictwa.