7 czerwca przewodnicząca SBP dr Barbara Budyńska uczestniczyła w drugim dniu Zjazdu Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół Polskich na zaproszenie Danuty Szewczyk-Kłos, przewodniczącej Rady wykonawczej KDBASP.

Obrady odbywały się w gmachu Politechniki Częstochowskiej.

W wystąpieniu skierowanym do uczestników Konferencji przewodnicząca SBP nawiązała do konkursów organizowanych przez Stowarzyszenie, Nagrody im. Adama Łysakowskiego oraz Nagrody Młodych im. Marii Dembowskiej, skierowanych do pracowników nauki oraz adeptów zawodu, absolwentów studiów bibliotekoznawczych i zachęcała do aktywnego uczestnictwa.

Tematem wypowiedzi był również projekt Analiza Funkcjonowania Bibliotek, w którym biorą udział biblioteki naukowe, obok bibliotek publicznych i pedagogicznych. Wskazała na korzyści wynikające z uczestnictwa w projekcie oraz na potrzebę zwiększenia liczby bibliotek akademickich biorących w nim udział. Co roku zbierane dane są prezentowane w postaci wskaźników funkcjonalności dotyczących tej grupy bibliotek. Szczegółowe analizy tych wskaźników dostępne są na stronie projektu AFBN
Ponadto prowadzone analizy dają możliwość szerokiej współpracy w zakresie badań nad funkcjonalnością bibliotek, w przypadku bibliotek naukowych od zeszłego roku nawiązano współpracę z ośrodkiem we Francji, specjalizującym się w badaniach o podobnym zakresie.