18 grudnia 2023 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego SBP z udziałem przedstawicieli okręgów. Spotkanie zorganizowano w formie hybrydowej – w gmachu Biblioteki Narodowej w Warszawie oraz online.