20 lutego 2024 r. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie członków Zarządu Głównego SBP (w formule online). Głównym tematem spotkania były przygotowania do Krajowego Zjazdu Delegatów, który odbędzie się w 2025 r.

Powołano następujące zespoły:

  • Komitet Programowo-Organizacyjny KZD SBP 2025 (przewodnicząca – dr Barbara Budyńska)
  • Komisję ds. Statutu SBP (przewodnicząca – Bożena Lech-Jabłońska)
  • Komisję ds. Strategii i Programu działania SBP na kadencję 2025-2029 (przewodnicząca – Joanna Potęga)
  • Komisję ds. wniosków i postulatów członków SBP (przewodniczący – Jerzy Woźniakiewicz)
  • Zespół ds. badania opinii członków SBP (przewodniczący – Paweł Pioterek)

Pozostałe punkty programu dotyczyły:

  • działalności ZG SBP w okresie styczeń-luty 2024 (działalność szkoleniowa i wydawnicza, realizacja grantów, konkursy, patronaty)
  • Planu pracy na 2024 rok
  • opracowania Apelu w sprawie podwyżek wynagrodzeń dla pracowników bibliotek
  • sytuacji finansowej Stowarzyszenia

Kolejne spotkanie członków Zarządu Głównego SBP zaplanowano w pierwszej połowie kwietnia 2024 r.


Uchwały podjęte 20 lutego 2024 r.