Kazimierz Piekarski

7 lutego 2024 r. mija 80 rocznica śmierci Kazimierza Piekarskiego, bibliologa i bibliografa, wybitnego znawcy książki XV i XVI w., bibliofila.

Studiował filologię słowiańską na Uniwersytecie Jagiellońskim (1915-1920), doktorat na podstawie monografii Pierwsza drukarnia Floriana Unglera, uzyskał w 1927 r. W 1936 r. habilitował się na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie bibliologii i bibliografii.

Już podczas studiów  rozpoczął karierę zawodową w Bibliotece Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie (1917-1920). Kontynuował ją w bibliotekach: Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (1920-1921), Jagiellońskiej (1925-1930) i Narodowej (1931-1943). Od początku zajmował się problematyką inkunabułów i starych druków, toteż w dwóch ostatnich bibliotekach pełnił funkcję kierownika działu starych druków.

W  BJ zorganizował znakomity warsztat do badań książki XV i XVI w., a prowadzone prace pozwoliły mu stworzyć nowoczesny, jak na tamte czasy, system wiedzy o książce, który nazwał księgoznawstwem i uważał za samodzielną dyscyplinę naukową. Niestety, w jego bogatym dorobku piśmienniczym brak dzieła poświęconego tej teorii. Jej elementy znajdziemy przede wszystkim w publikacjach Książka w Polsce XV i XVI wieku (1932) i Zadania bibliografii polskiej XVI stulecia (1936). W BN opublikował m.in. dwa pierwsze zeszyty monumentalnego dzieła Poloniae typographica saeculi sedecimi (1936). Zainicjował też prace nad centralnym katalogiem inkunabułów w Polsce. Współcześni docenili jego zasługi: w 1930 r. otrzymał Order Białego Kruka ze wstęgą inkunabułu, a w 1936 r. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Jako zapalony bibliofil K. Piekarski był jednym z twórców krakowskiego Towarzystwa Miłośników Książki oraz współredaktorem i redaktorem świetnie wydawanych pism „Exlibris” i „Silva Rerum”, na łamach których zamieścił wiele cennych prac z historii książki. Zajmował się też typograficznym opracowaniem wybranych dzieł, m.in. Czterech wieków fraszki polskiej Juliana Tuwima. Ponadto, w latach 1919-1939, aktywnie działał w Związku Bibliotekarzy Polskich jako sekretarz i wiceprzewodniczący Koła Krakowskiego Związku Bibliotekarzy Polskich.

E.S-M

Zob. też:

Kawecka-Gryczowa Alodia: Kazimierz Piekarski W: Słownik pracowników książki polskiej Warszawa – Łódź, 1972, s. 674

Kawecka-Gryczowa Alodia: Radość i tragizm w życiu Kazimierza Piekarskiego W: Twórcy nowoczesnego bibliotekarstwa polskiego Wrocław: Ossolineum, 1974, s. 252-278 (Książki o Książce)

Kubów Stefan: Kazimierz Piekarski W: Sylwetki polskich bibliologów Wrocław: Ossolineum, 1983, s. 94-111 (Książki o Książce)