Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie, zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Nie(użytkownicy) bibliotek – rozpoznanie potrzeb, stworzenie wspólnej przestrzeni", która odbędzie się w dniach 28-29 listopada 2024 r.

Konferencja skierowana jest do:

  • bibliotekarzy z różnych typów bibliotek
  • przedstawicieli środowiska naukowego
  • osób zainteresowanych tematem

Głównym celem konferencji jest wypracowanie strategii budowania nowoczesnych, inkluzywnych i przyjaznych bibliotek, które zaspokajają potrzeby użytkowników i nieużytkowników oraz starają się zaangażować obie te grupy w swoje działania.

Informacje szczegółowe na stronie konferencji

Zapraszamy do udziału!
Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.


Formularz rejestracyjny