Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich objęło honorowym patronatem konferencję jubileuszową z okazji 50-lecia studiów bibliologiczno-informatologicznych w Instytucie Studiów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W ciągu minionego półwiecza Instytut Studiów Informacyjnych UJ stał się jednym z najważniejszych ośrodków badań bibliotekoznawczych, bibliologicznych i informatologicznych. Pracownicy i członkowie społeczności Instytutu pragną uczcić tę okoliczność wspólnie z przedstawicielami innych ośrodków badawczo-dydaktycznych związanych z obszarem nauk o komunikacji społecznej i mediach.

Konferencja odbędzie się w dniach 13-14 czerwca 2024 roku.

Abstrakty wystąpień konferencyjnych przyjmowane są do 21 czerwca 2024 roku. Wraz z Organizatorami gorąco zachęcamy do zgłaszania uczestnictwa w konferencji.

Tematem przewodnim konferencji jest „50 lat Instytutu Studiów Informacyjnych UJ. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość”. Szeroki profil konferencji obejmujący zagadnienia bibliologii, bibliotekoznawstwa, informatologii, a także medioznawstwa, komunikologii i pokrewnych pól badań ma odzwierciedlać zarówno obszar zainteresowań badawczych Zespołu ISI UJ, jak i rozwój samej dyscypliny.


Szczegółowe informacje na stronie konferencji