10 listopada odbyło się webinarium podsumowujące Tydzień Bibliotek 2023, które rozpoczęła dr Barbara Budyńska, przewodnicząca SBP, krótkim podsumowaniem zrealizowanych wydarzeń.

Kolejnym punktem programu były wystąpienia laureatów konkursu na kampanię społeczno-edukacyjną.

Justyna Rudomina i Monika Jabłuszewska ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie przedstawiły projekt "Moje, twoje, nasze inspiracje – sucholeski Tydzień Bibliotek". Zbigniew Pacho z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. św. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej podzielił się inicjatywą "Biblioteka Rawa = Dobra Zabawa". Karolina Błaszczak-Modzelewska z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie opowiedziała o "Bibliotece jako domu inicjatyw" w relacji z Tygodnia Bibliotek 2023. Monika Chudzik z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Hannie przedstawiła projekt "Książka, to nie tylko tekst".

Wystąpienia laureatów konkursu dostarczyły uczestnikom webinarium przykładów udanych kampanii społeczno-edukacyjnych, dowodząc przy tym kreatywności i zaangażowania lokalnych społeczności w organizację wydarzeń.

Paulina Bandura reprezentująca OSDW Azymut, partnera wspierającego realizację Tygodnia Bibliotek, prezentując zewnętrzny punkt widzenia zaakcentowała kluczową rolę współpracy pomiędzy różnymi instytucjami w promocji czytelnictwa.

Aldona Zawałkiewicz, dyrektor Biura ZG SBP, przedstawiła wyniki ankiety podsumowującej Tydzień Bibliotek, dostarczając uczestnikom cennych informacji zwrotnych uzyskanych od organizatorów wydarzeń Tygodnia Bibliotek.

Na zakończenie webinarium dr Barbara Budyńska krótko podsumowała spotkanie, podkreślając fundamentalne znaczenie bibliotek w społeczeństwie oraz ich stałą rolę jako miejsc aktywizujących społeczność lokalną i inspirujących rozwój czytelnictwa.

Webinarium było doskonałą okazją do podzielenia się pomysłami, doświadczeniami i wzbogacenia wiedzy na temat działań podejmowanych przez biblioteki w trakcie Tygodnia Bibliotek.

Zapraszamy na stronę Tygodnia Bibliotek, na której znajduje się nagranie webinarium.