Apel Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich wyraża głębokie zaniepokojenie sytuacją płacową pracowników bibliotek. Wzrost płacy minimalnej wpływa pozytywnie na zarobki pracowników bibliotek najniżej zarabiających, ale w związku z tą regulacją nie zmienia się uposażenie zasadnicze pozostałych osób, które nadal kształtuje się na bardzo niskim poziomie. W tej grupie są m.in. bibliotekarze z doświadczeniem, wszechstronną wiedzą i wykształceniem. Dzięki ich kompetencjom i kreatywności biblioteki rozwijają się, wprowadzając nowe technologie i nowoczesne metody pracy.

W związku z podniesieniem od 1 stycznia 2024 roku pensji minimalnej do kwoty 4242 zł brutto i planowanym podwyższeniem od lipca 2024 roku do 4300 zł brutto oraz wprowadzanymi dla pracowników państwowej sfery budżetowej podwyżek w wysokości 20%, a także 20% podwyżek dla pracowników instytucji kultury podległych resortowi kultury, Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich apeluje o objęcie podwyżkami wynagrodzeń wszystkich pracowników bibliotek, z wyrównaniem od stycznia 2024 roku. Należy bezzwłocznie podjąć starania, które zapobiegną spłaszczeniu wynagrodzeń pracowników zajmujących różne stanowiska, legitymujących się różnym doświadczeniem zawodowym i osiągnięciami w unowocześnianiu pracy bibliotek, zgodnie ze standardami międzynarodowych organizacji bibliotekarskich, jak i potrzebami środowiskowymi, uwarunkowaniami kulturowymi i społecznymi. Swoją pracą pracownicy bibliotek udowadniają, że zasługują na adekwatne do jej jakości, godne wynagrodzenie, sytuujące się znacznie powyżej płacy minimalnej.

Pamiętajmy, że to dzięki swym pracownikom biblioteki nigdy nie były tylko i wyłącznie instytucjami, ale miejscami stworzonymi wspólnie - przez czytelników i bibliotekarzy, którzy wspierają ich rozwój swoimi umiejętnościami, entuzjazmem, życzliwością i sercem.

Apelujemy do organizatorów bibliotek, których rola w budowaniu ich potencjału jest zasadnicza, by nie zaniechali dotychczasowego dorobku społecznych działań, nieustannie wspierali zaangażowanie pracowników bibliotek, docenili i motywowali ich pracę poprzez odpowiednie wynagrodzenie.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jest organizacją o ponad stuletniej tradycji, zrzeszającą 4 tys. członków, której celem jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa, umacnianie pozytywnego wizerunku zawodu oraz integracja środowiska. To właśnie troska o rozwój bibliotek, który jest możliwy dzięki docenianym i odpowiednio wynagradzanym ich pracownikom, skłoniła Zarząd Główny do wystosowania niniejszego apelu.

W imieniu Zarządu Głównego SBP
dr Barbara Budyńska
Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Warszawa, 15 marca 2024 r.


Apel ZG SBP do pobrania | pdf