Zgodnie z ustaleniami, które zapadły w dniu 20 lutego 2024 r. w trakcie posiedzenia członków Zarządu Głównego SBP poświęconego przygotowaniom do Krajowego Zjazdu Delegatów, który odbędzie się w 2025 r., rozpoczęły się prace zespołów,komisji i komitetów, powołanych na mocy uchwał:

Zespół ds. badania opinii członków SBP spotkał się 12 marca, obradom przewodniczył Paweł Pioterek, przewodniczący Zespołu.W trakcie spotkania członkowie zespołu odnieśli się do wyników badań przeprowadzonych w 2021 r., dyskutowali nad zastosowaniem narzędzia badawczego, na podstawie którego przeprowadzono badania i opracowano ich wyniki trzy lata temu w aktualnej sytuacji w środowisku bibliotekarskim i stowarzyszeniowym.

Ustalono, że członkowie zespołu przygotują propozycje struktury i zawartości ankiety, uwzględniające m.in. aktualne potrzeby badawcze SBP i przedstawią je na kolejnym spotkaniu, które odbędzie się 4 kwietnia.

Komisja ds. Statutu SBPi Programu Działania na lata 2025-2029 pod przewodnictwem Bożeny Lech-Jabłońskiej odbyła spotkanie organizacyjne15 marca. Ustalono termin kolejnego spotkania na 11 kwietnia, a także ustalono zakres dyskusji w nawiązaniu do Statutu SBP zatwierdzonego przez delegatów podczas Krajowego Zjazdu Delegatów w 2022 r. Warto przypomnieć, że dokumentem nawiązującym do Statutu SBP jest Strategia na lata 2021-2029 przyjęta podczas KZD 2022 oraz Program działania ZG SBP na lata 2022-2025.

Komitet Programowo-Organizacyjny KZD SBP 2025 pod przewodnictwem Barbary Budyńskiej spotkał się 21 marca. Omówiono propozycje dotyczące terminu i miejsca zorganizowania Krajowego Zjazdu Delegatów 2025, warunki uczestnictwa delegatów, członków honorowych SBP, a także zaproszonych gości. Ważnym punktem spotkania była dyskusja na temat seminarium, które zainauguruje Krajowy Zjazd Delegatów, na które zaproszenie skierowane zostanie, oprócz delegatów, do wszystkich bibliotekarzy. O terminie Krajowego Zjazdu Delegatów i jego organizacji, a także tematyce seminarium i jego przebiegu poinformujemy w kolejnych komunikatach.