We wtorek 26 marca 2024 roku w programie „Zawsze na temat” emitowanym przez stację TVP3 Warszawa, wystąpiła Joanna Potęga, sekretarz generalna Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Tematem rozmowy były praca i wynagrodzenia bibliotekarzy w odniesieniu do Apelu SBP w sprawie podwyżki wynagrodzeń dla pracowników bibliotek. Udzielając odpowiedzi na szereg pytań Joanna Potęga podkreślała, że pracownicy bibliotek zasługują na adekwatne do jakości ich pracy, godne wynagrodzenie, które powinno być znacznie wyższe niż płaca minimalna.

Wskazała też na konieczność objęcia podwyżkami wynagrodzeń wszystkich pracowników bibliotek, aby uniknąć spłaszczenia różnic wynagrodzeń między pracownikami zajmującymi różne stanowiska. Zaznaczyła, że podwyżki wynagrodzeń dla pracowników bibliotek są istotne nie tylko dla nich samych, ale także dla jakości świadczonych usług i rozwoju bibliotek jako instytucji. Dzięki lepszym warunkom płacowym pracownicy będą bardziej zmotywowani do pracy i zaangażowani w rozwój bibliotek.

Joanna Potęga zauważyła również, że placówki biblioteczne są systematycznie modernizowane i remontowane, aby sprostać wymaganiom współczesnych użytkowników. Podkreśliła, że instytucje te i ich usługi są odpowiednio dostosowane do potrzeb obecnych czasów i co istotne, są dostępne dla społeczności za darmo. Jednakże, pracownicy bibliotek, którzy są sercem tych miejsc, często pozostają w cieniu niedoinwestowania, co wymaga większej uwagi i wsparcia.

Odnosząc się do Apelu przypomniała, że Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich sygnalizuje konieczność zapewnienia sprawiedliwych i zróżnicowanych warunków płacowych dla wszystkich pracowników bibliotek, uwzględniając ich różnorodne kompetencje, doświadczenie i wkład w rozwój bibliotek.

Wspólnie walczymy o godne wynagrodzenie dla Bibliotekarek i Bibliotekarzy!


Całą rozmowę można obejrzeć na stronie serwisu TVP3 Warszawa