11 kwietnia 2024 r. odbyło się, w trybie online, spotkanie Komisji ds. Statutu SBP, która została powołana uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 20 lutego 2024 r.

Do zadań Komisji należy opracowanie projektu zmian Statutu SBP do przedłożenia na Krajowym Zjeździe Delegatów w 2025 r.

Obrady prowadziła Bożena Lech-Jabłońska, przewodnicząca Komisji. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz Aldona Zawałkiewicz – dyrektor Biura ZG SBP. W trakcie posiedzenia dyskutowano nad zapisami trzech pierwszych rozdziałów Statutu:

I Postanowienia ogólne ; II Cele i sposoby ich realizacji ; III Członkowie – ich prawa i obowiązki, nawiązując przy tym do obowiązującego Statutu SBP, zatwierdzonego przez delegatów podczas Krajowego Zjazdu Delegatów w 2022 r.

Na zakończenie ustalono termin kolejnego spotkania na 24 kwietnia, w trakcie którego będzie omawiany rozdział IV Statutu – Organizacja Stowarzyszenia.

Kolejne spotkanie członków Zarządu Głównego SBP odbędzie się w czerwcu 2024 r.