O projekcie

Projekt adresowany jest do menagerów bibliotek publicznych.

Celem projektu jest rozwój kompetencji doskonalenie umiejętności pracowników bibliotek w zakresie efektywnego zarządzania placówką kultury.

Szkolenia obejmować będą podstawy efektywnego zarządzania biblioteką, uwzględniające aspekty prawne, psychologiczne, narzędzia komunikacji i organizacji pracy w zespole, metody rozbudzania kreatywności, umiejętność prowadzenia badań satysfakcji użytkowników bibliotek oraz nawiązywania relacji z otoczeniem.