Jolanta Goc

6 lutego 2024 r. mija 20 rocznica śmierci Jolanty Goc (1954-2004), kustosza dyplomowanego, wieloletniej dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego, zaangażowanej w modernizację bibliotek szczecińskich.

Jolanta Goc, z wykształcenia mgr ekonomii, uzupełniła wykształcenie bibliotekarskie, studiując w latach 1982/1983 na Podyplomowym Studium Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1981 r. rozpoczęła pracę w Bibliotece Głównej Politechniki Szczecińskiej. Od 1984 r. kierowała Ośrodkiem Informacji Naukowej w Bibliotece Ekonomicznej Politechniki, następnie od 1985 r. Ośrodkiem Informacji Naukowej w Bibliotece Ekonomicznej Uniwersytetu Szczecińskiego (po włączeniu do Uniwersytetu Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Politechniki).

W 1991 r. rektor Uniwersytetu Szczecińskiego powierzył jej stanowisko dyrektora Biblioteki Głównej. Mając na celu podniesienie poziomu usług, dyrektor Jolanta Goc dokładała starań, aby zapewnić dostęp do wydawnictw zagranicznych i światowych baz danych, wprowadzała nowoczesne narzędzia pracy, dostosowywała strukturę i wyposażenie Biblioteki do zmieniających się potrzeb użytkowników i pracowników (np. jako pierwsza w Szczecinie wprowadziła w 1992 r. pocztę elektroniczną). Pilotowała budowę Miejskiej Sieci Komputerowej dla szczecińskiego środowiska naukowego. W celu zapewnienia środków finansowych na zakup sprzętu komputerowego włączyła się do przygotowywania wraz z innymi bibliotekami akademickimi projektu Tempus JEP.

Wspólnie z dyrektorami bibliotek uczelni szczecińskich powołała Szczeciński Zespół Biblioteczny, którego celem był przede wszystkim zakup wspólnego oprogramowania, umożliwiającego integrację baz katalogowych bibliotek i udostępnianie ich w sieci.

Dzięki niej wykonano  również adaptację i remont budynku, w którym zostały umieszczone wszystkie agendy Biblioteki Głównej służące użytkownikom. W części pomieszczeń zorganizowała Salę Strumiańską, w której umieściła otrzymane w darze od Joanny i Jana Kulmów (ze Strumian) książki, dokumenty archiwalne, meble. W Sali tej, mimo ciężkiej choroby, do ostatnich chwil życia organizowała spotkania ludzi nauki i kultury.

Była również autorką lub współautorką licznych referatów oraz publikacji poświęconych przede wszystkim informacji naukowej i nowoczesnym formom obsługi użytkowników, jak również bibliografii publikacji pracowników uczelni.

E.D.

Zob. też:

Różycka Mirosława: Jolanta Goc (1954-2004) W: Teoretycy i praktycy polskiego bibliotekarstwa Warszawa: Wydaw. SBP, 2012, s.75-81 (Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych ; t.12)

Różycka Mirosława: Jolanta Goc W: Słownik pracowników książki polskiej. Suplement III Warszawa : Wydaw. SBP, 2010, s. 85-86